fbpx

Zajęcia taneczne skupiające się na poznawaniu i doskonaleniu techniki tańca klasycznego (popularnie nazywanego baletem).

Taniec klasyczny to historia i tradycja, które przez stulecia towarzyszyły człowiekowi na dworach królewskich, ucztach, salonach, podniosłych wydarzeniach, w teatrach, operach i największych scenach świata… A także na salach treningowych.
Wykorzystywany, by umocnić pozycję Władcy, ukazać piękno sztuki tańca, opowiedzieć historię, zachwycić, poruszyć oraz rozwijać możliwości cudownego instrumentu, jakim jest ciało ludzkie.

Podczas zajęć dzieci poznają historię tańca, uwrażliwiają się na muzykę klasyczną, pracują nad prostą, poprawną i świadomą postawą ciała, nabierają siły mięśniowej oraz elastyczności. Uczą się dyscypliny – w ruchu i myśli, poprzez regularne treningi, kombinacje ćwiczeń , poznawanie nazw pozycji i ruchów charakterystycznych dla tańca klasycznego, które wywodzą się z języka francuskiego.

Ponadto, tancerze rozwijają skoczność, pracują nad świadomym manipulowaniem dynamiką ciała oraz nad jego kontrolą.
Oczywiście, mimo wieloletniej tradycji i historii baletu, podczas zajęć nie brakuje czasu na zabawy i gry – kształtujące koordynację, zwrotność czy równowagę uczestników.

Zagadnienia, które wprowadzamy dzieciom bazują głównie na rosyjskiej szkole baletowej (mamy różne „szkoły” i różnią się od siebie pozycjami, manierą i estetyką ruchu).

Cele zajęć:

  • poprawa postawy ciała
  • praca nad rozciągnięciem
  • wzmacnianie ciała
  • uwrażliwianie na muzykę
  • rozwijanie kreatywności
  • przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o pozycjach i ruchach baletowych wraz z nazwami
  • wspólna zabawa