fbpx

Regulamin Studio Effort

Studio Wysiłku Artystycznego Effort Małgorzata Koralewska
Rożnowo, ul. Winiary 23, 64-600 Oborniki
NIP 7871285506
REGON 300418799

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Studio Wysiłku Artystycznego Effort działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Studio organizuje kursy tańca, warsztaty oraz obozy taneczne zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie.

1.2 Zapisanie się na zajęcia taneczne/kurs tańca w Studio Wysiłku Artystycznego Effort jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz postanowień klauzuli RODO, która jest dostępna na stronie internetowej oraz u instruktora przed/po zajęciach tanecznych.  Klauzula  RODO  jest integralną częścią niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin odnosi się do rodziców/opiekunów prawnych uczestnika.

1.3 Każdy uczestnik zajęć w Studio Wysiłku Artystycznego Effort jest zobowiązany do przesłania zgłoszenia przez stronę internetową – zakładka Dołącz do nas! z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, wiek) oraz danymi prawnego opiekuna  w ciągu tygodnia od uczestnictwa w pierwszych zajęciach.

1.4 Informacje dotyczące aktualności, zmian w grafiku, występów oraz wyjazdów będą    zamieszczane na www.effortstudio.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na grupie na facebook’u – studioEffort – Członkowie, a także w relacjach na mediach społecznościowych i śledzenie tych informacji leży po stronie klienta.
Ważne informacje i nagłe zmiany będą także przekazywane za pomocą maila!

1.5 Sezon taneczny trwa równolegle do roku szkolnego, rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu (zakończeniem sezonu). Dni wolne od szkoły są także dniami wolnymi od zajęć tanecznych, chyba, że STUDIO EFFORT poinformuje kursantów, że jest inaczej. 

2.ZAPISY NA ZAJĘCIA

2.1 Na zajęcia taneczne w Studio Effort mogą zapisać się wszyscy chętni (małoletni za zgodą rodzica/opiekuna prawnego) adekwatnie do wieku oraz stylu interesujących ich zajęć.

2.2 Zapisów do wybranej grupy/na wybrany kurs można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej w zakładce DOŁĄCZ do nas.
Zapytanie odnośnie zapisów lub zajęć można kierować drogą mailową – tanieceffort@gmail.com , przez fanpage na facebook’u @studioEffort oraz osobiście u instruktora kursu, tak czy inaczej KAŻDY jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia przez stronę internetową.

2.3 Ilość miejsc w grupach jest ograniczona a minimalną i maksymalną liczbę osób w grupie określa właściciel Studio Effort wraz z instruktorem.

2.4 Zapisy do grup zamkniętych trwają do października każdego roku (sezon taneczny rozpoczynamy we wrześniu), istnieje możliwość dopisania się do grup w ciągu roku, jednak decyduje o tym instruktor.

2.5 Na zajęcia OPEN można dopisać się w każdej chwili – wysyłając zgłoszenie przez stronę internetową/aplikację.

2.5 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ : w Studio Effort obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, podczas którego uczestnik nadal uiszcza opłatę miesięczną (zgodną z cennikiem).
Rezygnację wysyłamy mailowo na tanieceffort@gmail.com w tytule wpisując REZYGNACJA. 

2.6 ZAPISY NA ZAJĘCIA OPEN (dorośli) odbywają się przez aplikację FITSSEY, na której pobierana jest kaucja (w przypadku kart benefitowych jest ona zwracana, jeśli dana osoba przyszła na zajęcia, na które się zapisała lub odwołała obecność odpowiednio wcześniej).

2.7 Karna opłata przez aplikację Fitssey jest pobierana, jeśli klient nie anulował wizyty w określonym czasie: minimum 1 dzień przed zajęciami.

 3.OPŁATY 

3.1 Ceny zajęć zależą od ich rodzaju TRENINGU, długości trwania, poziomu zaawansowania, lokalizacji, częstotliwości oraz instruktora prowadzącego. Cennik dostępny jest na stronie www.effortstudio.pl w zakładce „Cennik” i może ulegać zmianie także w ciągu sezonu tanecznego.

3.2 W grupach tanecznych (WSZYSTKICH OPRÓCZ ZAJĘĆ OTWARTYCH I ZAJĘĆ DLA DOROSŁYCH) obowiązują opłaty miesięczne, które są zryczałtowanymi opłatami członkowskimi i ich wysokość jest NIEZALEŻNA od ilości obecności uczestnika na zajęciach oraz ilości zajęć w miesiącu. Opłata miesięczna powinna być uregulowana do 10 dnia każdego miesiąca

3.3 W przypadku gdy dziecko/kursant uczestniczy w więcej niż 1 rodzaju zajęć, obowiązuje go cennik dostępny na stronie internetowej. Ta cena jest wtedy traktowana, jako opłata miesięczna i jest zryczałtowana.

*obowiązkiem uczestnika/rodzica jest upewnienie się, czy uiszcza odpowiednią opłatę w stosunku do grupy, ilości zajęć itd. Zniżki dla rodzin, rodzeństwa oraz za uczęszczanie na więcej niż 1 zajęcia NIE SĄ ROZPATRYWANE WSTECZ.

*Na kursy obowiązują opłaty „za kurs” i również jest opłatą zryczałtowaną- niezależną od ilości obecności kursanta w zajęciach.
* w przypadku choroby/kwarantanny trwającej dłużej niż 14 dni, opłata miesięczna może zostać umiejszona do 60% opłaty regularnej, jednak TYLKO PO OKAZANIU ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO/WYPISU ZE SZPITALA/gipsu lub zalecenia lekarza/terapeuty. (Czyli zamiast 100% kwoty za zajęcia płacimy 60% kwoty za zajęcia). Obowiązuje w przypadku UZASADNIONEJ nieobecności na 3 lub więcej treningów w miesiącu w przypadku treningów 1raz w tygodniu oraz w przypadku nieobecności na 5 lub więcej treningów w przypadku zajęć 2razy w tygodniu.

* w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach przez cały miesiąc, bez informacji oraz nieuiszczenia opłaty członkowskiej UCZESTNIK ZOSTAJE SKREŚLONY Z LISTY CZŁONKOWSKIEJ a na jego miejsce może zostać przyjęta inna osoba.

3.4 Opłaty za warsztaty taneczne i kursy uiszczane są „z góry” przed konkretnymi warsztatami/kursem i są bezzwrotne.

3.5 Opłat można na konto firmowe Studio Wysiłku Artystycznego Effort Małgorzata Koralewska numer konta: PKO 72 1020 4128 0000 1802 0170 1135
W TYTULE podając imię i nazwisko kursanta oraz miejsce zajęć (Np. Anna Kowalska, Akrobatyka Oborniki, czerwiec)
(Lub przed/po zajęciach u instruktora – kartą płatniczą (Rogozińska 16) lub gotówką (Rogozińska 16).

3.6 Nieobecność kursanta na zajęciach nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie karnetu/kursu/warsztatów.

3.7 SYTUACJE WYJĄTKOWE (niezależne od Studia Effort): tu mamy na myśli odwołanie zajęć na dłużej niż tydzień i związane z tym : zamknięcie sali/ zamknięcie Studia/ zawieszenie możliwości świadczenia usług spowodowane zarządzeniami odgórnymi, sytuacjami kryzysowymi lub epidemiologicznymi. W takim przypadku opłaty miesięczne mogą zostać obniżone od 10% do 40% w zależności od długości przerwy. O wysokości zniżki decyduje Studio Effort.

3.8 Opłat za karnety na zajęcia typu OPEN dokonujemy przelewem lub kartą/gotówką w Studio – karnety są ważne MIESIĄC (cały styczeń, luty, marzec itd)
Osoba kupująca karnet ma dokładnie tyle czasu by korzystać z dowolnych zajęć typu OPEN w liczbie zgodnej z wykupionym karnetem.
Jeśli chcesz dołączyć do zajęć w połowie miesiąca, istnieje możliwość opłacenia pojedynczych zajęć lub połowy kwoty karnetu.

*przed każdymi zajęciami okazujemy karnet, by otrzymać pieczątkę, nie tyczy się to tylko karnetów OPEN.
3.9 Opłaty za warsztaty, półkolonie, wydarzenia taneczne, imprezy oraz obozy nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji lub choroby uczestnika.

 4.0 Opłat przy zapisie przez aplikację Fitssey można dokonać przez aplikację za pomocą funkcji PORTFEL. 

 4.UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

4.1 Każdy uczestnik zobowiązany jest do ZMIANY OBUWIA na czyste przed wejściem na salę taneczną.

4.2 Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności u instruktora na początku zajęć tanecznych oraz – w przypadku kursów i zajęć otwartych – OKAZANIA WAŻNEGO KARNETU.

4.3 Na Sali tanecznej obowiązuje ZAKAZ dotykania luster, wnoszenia jedzenia oraz napoi innych niż WODA.

4.4 Uczestnicy zajęć regularnych zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU ZAJĘĆ

1.Nie podnosimy głosu.
2. Stosujemy się do poleceń instruktora
3. Nie opuszczamy Sali bez zezwolenia instruktora w trakcie zajęć
4. Korzystamy z toalety PRZED rozpoczęciem zajęć! Zachowujemy w niej czystość!
5. Okazujemy szacunek innym uczestnikom zajęć
6. Wspólnie dbamy o porządek na sali i szanujemy sprzęty treningowe.

4.5 W trakcie zajęć uczestnicy przebywają na Sali wyłącznie z instruktorem. Rodzice/opiekunowie czekają przed salą.

4.6 W przypadku gdy zachowanie uczestnika utrudnia lub uniemożliwia instruktorowi prowadzenie zajęć, instruktor ma prawo do wyproszenia uczestnika z Sali tanecznej.

4.7  Nagrywanie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego.

4.8 Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku przez Studio Wysiłku Artystycznego Effort (relacje, zdjęcia, video z zajęć itd.)

4.9 Dzieci oraz uczestnicy zajęć są pod opieką instruktora TYLKO podczas ich trwania. Przed oraz po treningu są one pod opieką rodziców i opiekunów! Nie zostawiamy dzieci na sali więcej niż 5 minut przed zajęciami (są wtedy BEZ opieki)

4.10 Studio Effort nie ubezpiecza kursantów i uczniów – powinni zrobić to we własnym zakresie.

5.ZASTĘPSTWA, ODWOŁANE ZAJĘCIA, ZMIANY W GRAFIKU

5.1 Zajęcia  w Studio Effort odbywają się zgodnie z grafikiem na dany sezon, który dostępny jest na stronie www.effortstudio.pl oraz na fancebook’u w galerii „grafik i plakaty ;)”

5.2 W przypadku choroby instruktora lub jego niedyspozycji z powodu wyjazdu na warsztaty/szkolenie/ z powodów osobistych Studio Effort organizuje ZASTĘPSTWO, o którym nie ma obowiązku informować uczestników.

5.3 Zajęcia NIE ODBYWAJĄ się w Święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, co nie zmienia wysokości opłaty miesięcznej.

5.4 Studio Effort zastrzega sobie prawo do zmian grafiku w okresie FERII ZIMOWYCH oraz w trakcie Sezonu.

5.5 Informacje o ZMIANACH i ZASTĘPSTWACH dostępne są na stronie w zakładce AKTUALNOŚCI, na grupie facebookowej Studio Effort – członkowie oraz na facebooku i instagramie.

5.6 W przypadku zajęć regularnych(np. 1 raz w tygodniu)  ich średnia wynosi 4, jednak zajęcia mogą odbyć się 3 lub 5 razy w miesiącu, w zależności od miesiąca kalendarzowego, co nie wpływa na opłatę miesięczną.

5.7 Zajęcia mogą się nie odbyć jeśli ilość osób na sali jest mniejsza niż 3!

5.8 Sytuacje wyjątkowe patrz pkt. 3.6!

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1 . Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ  dotykania oraz opierania się o lustra, oraz siadania pod nimi.

6.2. Studio Effort nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Studio.  Uczestnik zajęć w Studio Effort powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.

6.3 Zapisując się na zajęcia w  Studio Effort uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, wszelkich chorób przewlekłych, alergii i kontuzji,  a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
PONADTO, uczestnicy z chorobami przewlekłymi/przeciwskazaniami do wysiłku fizycznego powinni dostarczyć zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach tanecznych.

6.4. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły Studio Effort nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji.

6.5. Sprzęt grający obsługiwany jest tylko przez instruktorów lub pod ich nadzorem.

6.6. Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami na sobie – łańcuszki, bransoletki, duże kolczyki itd.

6.7 W dobie Pandemii stosujemy się do regulaminu sali, który widnieje na ścianie wejściowej (korytarz) i obejmuje zasady korzystania z szatni, sali, obowiązek utrzymania odstępów, dezynfekcji rąk oraz wypełnienia oświadczenia COVID. 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1 Zabrania się wykorzystywania ćwiczeń technicznych oraz choreografii poznanych na zajęciach w Studio Effort w celach innych niż praktyka własna (nie przekazujemy ich osobom postronnym, nie uczymy innych, nie wykorzystujemy na własnych zajęciach)

7.2 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów foto i video udostępnianych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych bez wiedzy i zgody Studio Effort. (pobieranie, zapisywanie, udostępnianie bez oznaczenia)

7.3 Studio Wysiłku Artystycznego Effort może wyrazić zgodę na wykorzystanie zdjęć lub video- zrobionych/nagranych w lub przez Studio- na portalach społecznościowych i w innych publikacjach, pod warunkiem oznaczenia Studia lub opisania zdjęcia/wideo (Gdzie zostało zrobione oraz nazwa Studia) oraz dołączenia odnośnika do strony internetowej/fb/Ig

8. WIZERUNEK

8.1 Podczas zajęć regularnych oraz zajęć typu OPEN pracownicy Studia Effort nagrywają krótkie relacje na media społecznościowe w formie video lub foto. Akceptując regulamin uczestnik lub opiekun prawny wyraża zgodę na takie działania.
8.2 W przypadku projektów video, nagrywek i filmów promocyjnych Studio Effort podpisuje z uczestnikami projektów dodatkową zgodę na wykorzystanie wizerunku.
8.3 Podczas warsztatów, obozów i eventów tanecznych, organizowanych przez Studio Effort – wykonywane są zdjęcia oraz kręcone są video, z których powstaje później podsumowanie wydarzenia. Zapis na dane wydarzenie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na takie działania.
8.4 Zgoda na wykorzystanie wizerunku na potrzeby relacji na mediach społecznościowych, aftermovies z warsztatów i innych wydarzeń jest nieodpłatna.

9. Reklamacje

9.1  Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Studio Effort można składać mailowo na adres tanieceffort@gmail.com 

9.2 Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania, odpowiedź wysyłana jest na mail, z którego wysłano reklamację.

9.3 Warsztaty, turnieje i wydarzenia z przeszłości nie podlegają reklamacjom. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(klauzula RODO)


Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Studio Wysiłku Artystycznego Effort zapewniamy,  że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Wysiłku Artystycznego EFFORT Małgorzata Koralewska, z siedzibą w Rożnowie, ul, Winiary 23 64-600 Oborniki, NIP 7871285506


Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujący celach :
– umożliwienia świadczenia usług, umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty; np. poprzez korespondencję mailową
– rozliczenie twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
– prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na które wyraziłeś zgodę
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów   podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;


Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia/PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.


Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.  Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r.


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe (w szczególności social media);

 masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;


Podajesz dane dobrowolnie, jednakże ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty;


Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.