fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(klauzula RODO)

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Studio Wysiłku Artystycznego Effort zapewniamy,  że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Wysiłku Artystycznego EFFORT Małgorzata Koralewska, z siedzibą w Rożnowie, ul, Winiary 23 64-600 Oborniki, NIP 7871285506

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujący celach :

– umożliwienia świadczenia usług, umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty; np. poprzez korespondencję mailową

– rozliczenie twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;

– prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na które wyraziłeś zgodę

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów   podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, rok urodzenia/PESEL, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.  Czas przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi z zakresu księgowości, badania jakości obsługi, usługi prawne, analityczne, marketingowe (w szczególności social media);

 masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Podajesz dane dobrowolnie, jednakże ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty;

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r.